දැනුවත් වෙනු පිණිසය...

අප්‍රේල් මස 26 වන දින මිඩ්ල්සෙක්ස් විශ්ව විද්‍යාලයීය පාලනාධිකාරය විසින් එහි දර්ශන විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සියල්‍ර පාඨමාලාවන් නවතාදැමීමට තීරණය කරන ලදී. පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් සමස්ථ විශ්ව විද්‍යාලයේම ඉහලම ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන සිටින එමෙන්ම දර්ශන විෂය සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ පවත්නා හො ම අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙසින් පිලිගැනෙන මෙය වසා දැමීමට ගත් තීරණය එම විෂය ක්ෂේත්‍රය පිලිබ‍ද උනන්දුවක් දක්වන ලොවපුරා විශාල පිරිසක් අතර ආන්දෝලනයක් ඇති කිරීමට සමත්ව ඇත. පාලනාධිකාරයේ එම තීරණයට විරෝධය දක්වන ශිෂ්‍යයන්ට සහයෝගය දීමට මානව ශාස්ත්‍ර විෂය පිලිබද ලොව පුරා වියතුන් විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත්ව සිටිති. මේ වනවිට පාලනාධිකාරයේ තීරණයට එරෙහිව විරා්ධය දක්වන ශිෂ්‍යයින් විසින් එකී විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සිය ග්‍රහනයට ගෙන සිටින අතර ඔවුහු පාලනාධිකාරයේ තීරණය වෙනස් කරන ලෙසට බලපෑම් කරමින් සිටිති. ලෝකය පුරා සියලුම විශ්ව විද්‍යාලයන්හි පාහේ මානව ශාස්ත්‍ර විෂයන්ට අඩු වැදගත්කමක් ලබාදෙමින් එකී පාඨමාලාවන් කප්පාදුවට ලක්වෙමින් පවතී. ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලයන්හිද මෙම තත්වයේ වෙනසක් නොමැත. මෙරට මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යනාශයන්ට එල්ලවන ප්‍රධාන අභියෝගයක්ව ඇත්තේ එම අධ්‍යනාංශයන් සතු සම්පත් යොදාගනිමින් වැඩි අදායම් ඉපිදවියහැකි පාඨමාලාවන් ආරම්භ කරන ලෙසට වන බලපැම්ය. මේ සන්දර්භය තුල මිඩ්ල්සෙක්ස් විශ්ව විද්‍යාලයීය පාලනාධිකාරයේ තීරණය වෙනස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් සකස්කොට ඇති මාර්ගගත පෙත්සමට (online petition) මේ වන විට ලොව පුරා විශාල පිරිසක් අත්සන් තබා ඇත. පහත ලින්ක් එක මගින් ඔබටද එකී පෙත්සමට අත්සන් තබන ලෙස අපි ආරාධනා කොට සිටිමු.

 • http://www.gopetition.com/petitions/save-middlesex-philosophy.html
වැඩිදුර තොරතුරැ සදහා පහත ලින්ක් භාවිතා කරන්න.
http://savemdxphil.wordpress.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=119102561449990

පහතින් පළවන්නේ ලොවපුරා පිලිගත් ශාසත්‍රඥයින් විශාල පිරිසකගේ අත්සනින් මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලැබූ ලිපියකි.

    Philosophical view: Middlesex, think again
    6 May 2010

    We the undersigned deplore Middlesex University's recent decision to close its philosophy programmes, including its prestigious and successful MAs. This is a matter of national and indeed international concern. Not only does it contradict Middlesex's stated commitment to promote "research excellence", it also represents a startling stage in the impoverishment of philosophy provision in the UK.
    We have participated in events organised by the Philosophy Group at Middlesex and can testify to its unique strengths and its significant and distinctive contribution to philosophy in the UK. Its set of MA programmes is currently the largest in the country.
    Philosophy is the highest-rated research subject at Middlesex. In the research assessment exercise 2008, it was rated first in philosophy among post-1992 universities, with 65 per cent of its research judged "world-leading" or "internationally excellent".
    Middlesex is widely recognised as one of the most important centres for the study of modern European philosophy anywhere in the English-speaking world. It has one of only a handful of philosophy departments left in the UK that provides both research-driven and inclusive postgraduate teaching and supervision aimed at a wide range of students, specialist and non-specialist.
    We call on Middlesex to reverse its damaging and ill-judged decision, and to renew its commitment to widening participation in education and excellence in research.
 • Keith Ansell-Pearson, professor of philosophy, University of Warwick
 • Alain Badiou, emeritus professor of philosophy, École Normale Supérieure, Paris
 • Etienne Balibar, emeritus professor of philosophy, Université de Paris-Nanterre, and distinguished professor of humanities, University of California, Irvine
 • Miguel Beistegui, professor of philosophy, University of Warwick
 • Andrew Benjamin, professor of critical theory and philosophical aesthetics, Monash University, Australia
 • Andrew Bowie, professor of philosophy and German, Royal Holloway, University of London
 • Judith Butler, Maxine Elliot professor of rhetoric and comparative literature, University of California, Berkeley
 • Susan Buck-Morss, Jan Rock Zubrow professor of government, Cornell University, New York
 • Barbara Cassin, directeur de recherches, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
 • Simon Critchley, professor of philosophy and chair of the philosophy department, New School for Social Research, New York
 • Christopher Fynsk, professor of comparative literature and modern thought, and director of the Centre for Modern Thought, University of Aberdeen
 • Simon Glendinning, reader in European philosophy, London School of Economics, and director of the Forum for European Philosophy
 • Boris Groys, professor of Slavic and Russian studies, New York University
 • Michael Hardt, professor of literature, Duke University, NC
 • Harry Harootunian, emeritus professor of history, Chicago and New York universities
 • Joanna Hodge, professor of philosophy, Manchester Metropolitan University
 • Claude Imbert, emeritus professor of philosophy, École Normale Supérieure, Paris
 • Mandy Merck, professor of media arts, Royal Holloway, University of London
 • Dermot Moran, professor of philosophy, University College Dublin
 • Michael Moriarty FBA, centenary professor of French literature and thought, Queen Mary, University of London
 • Antonio Negri, philosopher and political scientist
 • Jacques Rancière, emeritus professor of philosophy, Université de Paris VIII
 • Kristin Ross, professor of comparative literature, New York University
 • Lynne Segal, anniversary professor, psychosocial studies, Birkbeck, University of London
 • Peter Sloterdijk, rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe
 • Gayatri Spivak, university professor in the humanities, Columbia University, New York
 • Isabelle Stengers, professor of philosophy, Université Libre de Bruxelles
 • Peter Weibel, chairman and CEO, ZKM/Center for Art and Media, Karlsruhe
 • James Williams, professor of European philosophy, University of Dundee
 • Slavoj Zizek, co-director of the International Centre for Humanities, School of Law, Birkbeck, University of London
 මිඩ්ල්සෙක්ස් විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ ශිෂ්‍යයින් රැදී සිටින අයුරැ දැක්වෙන ඡායාරෑප කිහිපයක් පහතින් පළවේ.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Response to "දැනුවත් වෙනු පිණිසය..."

 1. Anonymous says:

  how are you I was luck to find your theme in digg
  your topic is fine
  I learn much in your Topics really thanks very much
  btw the theme of you website is really terrific
  where can find it

Powered by Blogger