දෛනික වස්තුව..

බ්ලුමැන්ඩල් කුණු කන්ද යටත්  මල් පිපෙනවා
ලස්සන මල් පිපෙනවා
අබ සොයාන කිසාගෝතමී
පාරෙ සරනවා
කිසාගොතමිලා
පාරෙ සරනවා
ගංවතුරට ගහගෙන යන අපි
ගිනි අව්වෙත් පිච්චි පිච්චි
කදෝපැනි එලි වියන යට
සිහින තාරකා පෙලහරකට
ගොඩවෙන්නට
දිලිසෙන්නට
පෙරුම් පුරනවා
 
ඉතිහාසය ප්‍රොඩ කටහඩින්
විද්යුතයේ මාර්කට් වෙනවා
අසපුවේ දොර හෙමිහෙමිහිට
දාහේ පටි වලින් අරිනකොට
දහම් දීපය තොල් මතුරනරට
හැමදාමත් ප්‍රශස්ති ගී
පටාචාරා පිළිකන්නට වැද සුසුම් හෙළනවා
කඳුළු සලනවා
 
දේශප්‍රේමි ප්‍රාඩෝ රථ පෙළ
විදුලි වේගයෙන් ඉගිලෙනවා
දේශප්‍රේමි අපි බස් රථයේ
තනිකකුලෙන් මිරිකෙන කොට
 දහම් දීපය තොල් මතුරනරට
හැමදාමත් ප්‍රශස්ති ගී
සසර කෙටි අපි නිර්වානෙට පිං අයදිනවා 
පිං පුරවනවා .
(වාස්)

Powered by Blogger